Ny gård på gammal grund!
Gerth Hjalmarsson, ägare till Östankärr Egendom/Blackstad Klockaregård, lade redan på 80-talet om den gamla markanvändningen som byggde på kombinerad jord- och skogsbruk. Idag bedrivs ett mångbruk där skogssbrukande är basen och där satsning på naturturism, så som uthyrning av korttidsjakt och fiske samt stuguthyrning, utgör ett allt viktigare komplement.

»» Klicka för att gå vidare »» 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41