STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG
     SKOG
     JAKTFOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
NORRA MALMÖ ARKIPELAG - SKOG
Området ligger en mil norr om Västervik i Tjusts skärgård. Här bedrivs skogsbruk på ön Norra Malmö om totalt 60 hektar produktiv skogsmark.


Gerth Hjalmarsson köpte marken på Norra Malmö 1996. Han påpekar att den förre ägaren faktiskt skötte skogen rationellt, något som annars tidigare inte varit så vanligt i skärgårdsmiljöerna längs ostkusten. Det första Gerth Hjalmarsson gjorde var dock att avveckla all granskog på området. Målet är nu istället att låta tall och lövskog ta över. Trädslag som är mer naturlig i detta fuktiga, särpräglade kustklimat. Men här återfinns dock förvånansvärt höga skogsboniteter på öns centrala delar som har ett mäktigt jordlager. Berg i dagen återfinns mest i utkanterna mot stränderna.

Avverkningarna på området sköts med konventionell maskinpark som körs över till ön med hjälp av en särskild lastpråm. Det finns lokal tillgång till maskinentreprenör med arbetspråm för skogsavverkning, vilket möjliggör virkestransporter från ön under den isfria årstiden.

De särskilda drivningstekniska förutsättningarna gör att skogsbruksåtgärder utförs kampanjvis på ön med ett skötselintervall på 8-10 år. Detta för att minimera transportkostnaderna för virket!


 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41