STARTSIDA
     SKOG
     JAKT
     GRUS


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
VÄLKOMMEN TILL ÖSTANKÄRR EGENDOM!

Den fastighet som idag heter Östankärr Egendom omfattar ca 2000 hektar inom Vimmerby och Västerviks kommuner i nordöstra Småland. Centrum för hela brukningsenheten ligger på Blackstad Klockaregård.
Ägare är Gerth Hjalmarsson.Lång historia
Egendomen har en lång historik och ägarkontinuitet bakåt i tiden. Den ursprungliga gården - Östankärr Egendom - kom faktiskt i släktens ägo redan 1698 vid namn Östankärr Skattegård. Idag kallas detta område Östankärr Skog och omfattar ca 560 hektar, således ungefär en fjärdedel av Östankärr Egendoms totala markinnehav.

Blackstad Klockaregård införlivades i släkten 1850, markinnehavet från denna gamla släktgår motsvaras idag av det som kallas Ringsbo Skog och Blackstad Viltpark och omfattar totalt ca 385 hektar. Nuvarande ägaren Gerth Hjalmarsson tillträdde i början av 80-talet och bor på Blackstad Klockaregård. Det är också här förvaltningskontoret för hela Östankärr Egendom finns.

Sedan början av 1980-talet har Gerth Hjalmarsson målmedvetet och successivt utökat sin skogsareal. Markinnehavet är idag fördelat på sex olika delområden. Under 1989-1998 och 2000 förvärvades tre olika skogområden i Rökulla by och slogs ihop till en rationell enhet om totalt ca 350 hektar, kallad Rökulla Skog. Ifrån Blackstad by förvärvades i början av 1990-talet tre mindre områden, vilka idag utgör Botegen Skog och omfattar ca 450 hektar. 1996 tillkom en mer udda fågel i markinnehavet, nämligen Norra Malmö 250 hektar, med omgivande småöar inklusive vattenområden (155 hektar) i Tjust skärgård. Området kallas Norra Malmö Arkipelag och ligger en mil norr om Västervik.

Sex delområden
Östankärr Egendom består numera således av sex olika delområden i sydöstra Sverige, som sammantaget representerar en unik mix av skog och landskapstyper. Allt ifrån Mariannelunds tallmoar och bördiga granbestånd på tidigare inägor till skärgårdsskogsbruk i klassik miljö. För vidare fakta om varje delområde. 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41