STARTSIDA
     SKOG
     JAKT
     GRUS


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
ÖSTANKÄRR EGENDOM - GRUS
 

Täktverksamhet inom området Ringsbo Skog (Blackstad Klockaregård 113) har pågått sedan 1980-talet. Verksamheten i täkten omfattar brytning av naturgrus för markanläggningar. Täktområdet är beläget ca 3 km sydväst om Blackstad.

Täktområdet avser ett uttag av totalt 30.000 m3 fast mått.Täktverksamhet inom området Rökulla Skog (Rökulla 28) har pågått i decennier. Verksamheten i täkten omfattar endast brytning av naturgrus för efterföljande sortering till betongtillverkning.

Täktområdet är beläget ca 1,5 km öster om Mariannelund och ca 300 m norr om riksväg 33 mellan Mariannelund och Vimmerby.

Täktområdet avser ett uttag av totalt 90.000 m
3 fast mått. 


 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41