STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG

BLACKSTAD VILTPARK
     SKOG
     JAKT

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
BLACKSTAD VILTPARK - SKOG
Viltparken ligger i omedelbar närhet till Blackstad samhälle. Det 25 hektar stora området består mest av inägomark. Gamla hagmarker med inslag av äldre ek dominerar miljön. För övrigt den enda ek som finns på Östankärr Egendom. I syfte att skapa kontinuitet i det ekpräglade landskapet har även nyplanteringar av ek genomförts, dock avgränsat från själva viltparken i syfte att undvika viltskador från det dovvilt som finns i viltparken. De gamla hagsekarna sköts inte ur skoglig synpunkt i första hand. Kulturhistoriska miljö- och naturvärden är här viktigare. Dessutom är läget helt nära gårdscentrat Blackstad Klockaregårds avgörande, liksom hänsynen till viltet i parken.Runt gården återfinns också den enda idag kvarvarande öppna inägomarken vilken nu helt överförts till den inhägnade viltparken.
 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41