STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
     SKOG
     JAKT
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
BOTEGEN SKOG - JAKT
Detta 300 hektar stora område ligger mitt inne i ett större sammanhängande skogsområde med en mycket sparsam, gles bebyggelse och med en mil till närmaste tätort. Vilttillgången är god, här finns älg, rådjur och kronvilt.

Skogen består till övervägande del av yngre tallskog. En större bred kraftledningsgata går igenom området och utnyttjas både för viltfoderproduktion och som skjutgata.
Endast pyrsch- och vakjakt. Vägnätet är väl utbyggt och samtliga skogsvägar är försedda med bommar.Jakttorpet Botegen
Stugan har enkel standard och lämpar sig för boende upp till fyra personer.
Stugan uthyres veckovis för fritidsboende eller i samband med jakt och sportfiske.

Fiske
Sjön Bogöl, Gåsgöl och Mjösjön med möjligheter till sportfiske efter gädda, abborre och vitfisk.

   Det finns möjlighet till ett antal upplåtelseformer för jakten.
   Eget boende under jakten finns tillgängligt inom området.


   För ytterligare information och priser kontakta ägaren,
   Gerth Hjalmarsson: 070-68 911 61, hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41