STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
RÖKULLA SKOG - HISTORIK
Skogsområdet Rökulla Skog är bildat av fem gårdar, tre från Rökulla by och två från Rumskullahult by. 1939 ägdes Rökulla nr 1 och nr 2 av syskonen Axel, Ernst och Emil Johansson. Deras arvingar sålde Rökulla 2:8 (nr 1 och del av nr 2) 1989 till Gerth S Hjalmarsson, Blackstad. Rökulla nr 3 ägdes 1939 av Emanuel Eckerhags föräldrar Karl och Gerda Gustavsson.
År 2000 sålde Eckerhags dödsbo Rökulla 1:8 (nr 3) till Rökulla 2:8 genom fastighetsreglering.
Rumskullahultgårdarna ägdes 1939 av Edvard Johanssons dödsbo/Vivi Johansson senare Vivi Wirenfeldt, hennes barnbarn Louise Sjösten sålde 1998 Rumskullahult 1:3 till Rökulla 2:8 genom fastighetsreglering. Del av Rumskullahult 1:6 fastighetsreglerades till Rökulla 2:8 år 2004.
Gårdarnas mangårdsbyggnader är avstyckade och bildar idag fyra bostadsfastigheter samt en "hästgård" (hästgård = gård med liten åkerareal).
Alla inägomark är överförd till skogsmark. Skogsområdet ingår i brukningsenheten Östankärr Egendom Blackstad.
På området finns det ett fornminne i den östra delen av fastigheten samt det monumentala flyttblocket "Runkesten" mitt i fastigheten.

 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41