STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
RÖKULLA SKOG - SKOG
Området består från början av flera inköpta skogsskiften, varav den första köptes 1989, den andra 1998 och den tredje år 2000 och den fjärde år 2004. Idag utgör Rökulla en välarronderad skogsmark om totalt 350 hektar.

Det handlar således om nytillkomna marker, till skillnad från övriga släktrelaterade markinnehav i Östankärr Egendom, med betydligt längre skoglig skötselkontinuitet. Därav följer också att ägaren ännu inte hunnit avspegla sig i Rökulla Skogs utseende och trädslagsfördelning. Men detta talldominerade område kompletterar onekligen Östankärr Egendom mycket bra, då övriga delområden är mera grandominerade.


Västra delen mot Åsjön är utprägade tallmarker, med sina grusmoar. Här finns en del 140-årig tall, som undanhållits från slutavverkning under lång tid. De mera höglänta östra delarna har däremot mycket högre boniteter, där särskilt västsluttningarna är mycket bördiga granmarker.

Skogsvägsnätet är väl utbyggt och Rökulla genomkorsas faktiskt också av två allmänna vägar, samt några samfällda vägar.
 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41