STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
ÖSTANKÄRR SKOG - HISTORIKSkogsområdet Östankärr Skog är bildat av den ursprungliga skattegården Östankärr (1 mantal) med anor från 1600-talet. Östankärr Skattegård övergick under 1700-talet till en by för att på 1800-talets senare hälft påbörjades återföreningen till en gård igen av Magnus Jönsson vars farmors morfar Jöns Jonsson från Grönhult Gästgiveri hade köpt Östankärr Skattegård av Rådman Hans De Rees 10 juni 1698.
Sista återköpet gjordes 1911 av Magnus Jönssons son P M Magnusson och skattegården var återförenad.
1939 ägdes Östankärr Skattegård av P M Magnussons dödsbo genom döttrarna Theresia, Elin och Edla. Under 1950 och 1960-talen övergick ägandet av Östankärr på P M Magnussons barnbarn.


1970 sålde fyra barn till Theresia sina delar till dom övriga släktingarna, samtidigt fick Östankärr Skattegård namnet Östankärr Egendom och en förvaltare genom nuvarande ägarens far Hjalmar Andersson.
Under 1970-talets senare del övergick ägandet till nästa generation.
Under tiden 1980-1983 får Gerth S Hjalmarsson, Blackstad möjlighet att köpa hela Östankärr av sina släktingar (Gerth är barnbarnsbarn till P M Magnusson). Man kan notera att efter P M Magnussons död 1938 är Östankärr, efter 45 års samägande, åter under en ägare den 21/4 1983.

Gårdens bostadsbyggnader är avstyckade och bildar idag fyra bostadsfastigheter. All inägomark är överförd till skogsmark. Skogsområdet ingår i brukningsenheten Östankärr Egendom Blackstad.
På området finns det tre kända torpargrunder samt grunden efter knekttorpet Snörom och rester av Östankärrs bysåg och sågdamm.

 


 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41