STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK
NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
ÖSTANKÄRR SKOG - JAKTEtt 564 hektar stort, väl arronderat jaktområde med god tillgång på klövvilt. I första hand älg, rådjur, kron- och dovvilt. Särskilt dovviltet är i ökande. Även vildsvin torde bli jaktbart vilt i framtiden, då en stam är på väg att etablera sig i området.

Generellt kan sägas att Östankärrs jaktområde är en mycket ren vildmark med vidsträckta barrskogar, utan störningar av vara sig allmänna vägar eller friluftsliv. Däremot finns det ett väl utbyggt nät av skogsvägar, samtliga försedda med vägbommar, som ger jaktgäster en god tillgänglighet till marken. Marken är kuperad med blockig terräng samt ett fåtal mindre sjöar inom området.


Östankärrs jaktområde kan betraktas som en svårjagad mark. Jakten är uppbyggd och avpassad för pysch- (smyg)jakt och vakjakt och därför finns det gott om jakttorn (Hochsitzar) i anslutning till föryngringsytor. Ingen hundjakt förekommer förutom jakt med drivade hund efter hare.

   Det finns möjlighet till ett antal upplåtelseformer för jakten.
   Eget boende under jakten finns tillgängligt inom området.Jakttorpet Östankärr
Stugan uthyres i samband med jakt och sportfiske. Miljön kännetecknas av mycket ren vildmark med vidsträckta barrskogar, utan störningar av vare sig allmänna vägar eller friluftsliv. Däremot finns det ett väl utbyggt nät av skogsvägar, samtliga försedda med vägbommar, som ger gäster en god tillgänglighet till marken.
Stugan har hög standard och lämpar sig för boende upp till tio personer.

Fiske
Ett antal mindre sjöar finns inom området. En kilometer till sjön Kärven med möjlighet till sportfiske efter gädda, abborre och vitfisk.

 
    För ytterligare information och priser kontakta ägaren
    Gerth Hjalmarsson: 070-68 911 61, hjalmarssons@ostankarr-egendom.se

 

 
 


 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41