STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
RINGSBO SKOG - HISTORIKSkogsområdet Ringsbo Skog är bildat av fyra gårdar, två från Klockaregården och två från Rörsbergs by. 1939 ägdes Klockaregårdens huvudgård samt utgården Ringsbo av Ernst Andersson som 1951 överlät Klockaregården och Ringsbo på nästa generation - Gullan och Hjalmar Andersson.
1980 övertog Gerth S Hjalmarsson Klockaregården med utgården Ringsbo. Rörsbergs Frälsegård ägdes 1939 av Johan Anderssons dödsbo. Johan Andersson var farbror till Ernst Andersson och fadern A G Andersson var ägare av både Klockaregården och Rörsbergs Rusthåll fram till sin död 1874.
Johan Anderssons barnbarns barn sålde Rörsbergs Rusthåll 2009 till Gerth S Hjalmarsson.

Mangårdsbyggnaderna vid Klockaregården och Rörsbergs Rusthåll är avstyckade och bildar idag två bostadsfastigheter. Rörsbergs Frälsegårds byggnader är rivna och Ringsbo byggnationen används som jaktbostad. Inägomarken är överförd till Blackstad Klockaregård 1:20 samt en del är överförd till skogsmark. Skogsområdet ingår i brukningsenheten Östankärr Egendom.
På området finns tre kända torpargrunder samt rester av Nydala Såg.
 

 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41