STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
RINGSBO SKOG - SKOG

Området ligger i Blackstad socken och gränsar mot Blackstad samhälle. Det tätortsnära läget innebär friluftsliv inom det 340 hektar stora området, som numera är helt skogsdominerat. Landskapet kännetecknas här av en flackare terräng än Östankärr. Även här finns nu ett väl utbyggt nät av skogsvägar.

Ringsbo Skog förvärvades 1981 och utgjorde då huvuddelen av Blackstad Klockaregård, där ägaren Gerth Hjalmarsson är uppvuxen.


Egentlig aktiv skogsskötsel har bedrivits här ända sedan 1946, då Gerth Hjalmarssons far Hjalmar Andersson lade grunden till den skog vi ser idag på Ringsbo. Ett resultat är välslutna, virkesrika tallbestånd framdragna ur omsorgsfullt anlagda grönrisplanteringar. Han lade också igen mycket åkermarker. På dessa gamla mossodlingar etablerades granplanteringar, vilka nu vuxit upp till virkesrika och välväxande granbestånd med höga virkesförråd. En framgångsrik dikning av mossmark genomfördes också under 70-talet. 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41