STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
RINGSBO SKOG - JAKT


Detta 340 hektar stora jaktområde i renodlad skogsmiljö återfinns i ett mera flackt landskap än vad som kännetecknar Östankärr och är att betrakta som en mera lättjagad mark. Den är också mera tätortsnära, i närheten av Blackstad samhälle.

Även här finns det ett bra, skogsvägnät som garanterar god tillgänglighet till marken.

Förekommande klövvilt är älg, rådjur och kronvilt, däremot inte dovvilt. Särskilt stammen av kronvilt är stark på Ringsbo.Jakten bedrivs som pyrsch- eller vakjakt från befintliga jakttorn, främst i anslutning till föryngringsytor. Ingen hundjakt. I norra delen av området finns ett anlagt viltvatten med jaktmöjligheter på gräsänder. Vid jakttorpet Ringsbo ska ytterligare ett viltvatten anläggas.

   Det finns möjlighet till ett antal olika upplåtelseformer för jakten.
   Eget boende under jakten finns tillgänglig inom området.


Jakttorpet Ringsbo
Stugan uthyres veckovis för fritidsboende eller i samband med jakt och sportfiske. Miljön är här mera tätortsnära än vad gäller för Jakttorpet Östankärr, i närheten av Blackstads samhälle. Även här finns det bra, skogsvägar som garanterar god tillgänglighet till marken. Stugan har hög standard och lämpar sig för boende upp till tio personer.


Fiske
Stugan ligger 500 meter från en mindre sjö, Igelgöl, med möjligheter till sportfiske efter gädda, abborre och vitfisk.


    För ytterligare information och priser kontakta ägaren,
    Gerth Hjalmarsson: 070-68 911 61, hjalmarssons@ostankarr-egendom.se

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41